top of page

מאמרים וחדשות​

תמונה לעניין סקירת עסקים שנסגרו בישראל ב2012

תמונת העסקים בישראל 2012(כותרות)

 
  • 51% מהעסקים הפעילים ב2012 לא העסיקו שכירים.
  • מבין העסקים שכן העסיקו שכירים 70% העסיקו עד 4 שכירים ו-92% העסיקו עד 20 שכירים.
  • ב-2012 נפתחו כ-49,100 עסקים ונסגרו כ-39 אלף עסקים.
  • 42.2% מהעסקים שנפתחו ב2005 שרדו מעל 7 שנים.
  • אחוז העסקים שנפתחו הגבוהה ביותר (16.1% ) בענף האירוח והאוכל.
  • אחוז העסקים ששרדו הנמוך ביותר 22.6% (מעל 7 שנים) בענף האירוח.
  • אחוז העסקים מהירי הצמיחה הגבוה ביותר בשנים 2012-2010 (7.2% בממוצע) נרשם בענפי המידע והתקשורת.

יולי 2013 מתוך TheMarker

החוק לעידוד עסקים קטנים ובינוניים

החוק לעידוד עסקים קטנים ובינוניים אושר בקריאה ראשונה

 

(כתבה מתוך TheMarker )

הצעה מעגנת בחוק את ההכרה הממשלתית בחשיבות העסקים הקטנים והבינוניים, ותחיל חובה על כלל הרגולטורים ומשרדי הממשלה השונים להתחשב בצרכים והאילוצים הנוגעים לפעילות העסקים.

הצעת החוק לעידוד פעילות עסקים קטנים ובינוניים, שכבר עברה קריאה ראשונה בכנסת הקודמת, אושרה אתמול בקריאה ראשונה במליאת הכנסת. ההצעה מעגנת בחוק את ההכרה הממשלתית בחשיבות העסקים הקטנים והבינוניים ותחיל חובה על כלל הרגולטורים ומשרדי הממשלה השונים להתחשב בצרכים והאילוצים הנוגעים לפעילות העסקים, בכל החלטה.

 

משרדי האוצר והכלכלה הכפילו האשראי בערבות מדינה לעסקים קטנים

(כתבה מתוך TheMarker )

משרדי האוצר הכפילו האשראי בערבות מדינה לעסקים קטנים

אגף החשב הכללי במשרד האוצר והסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה, הכפילו את היקף האשראי בערבות מדינה שאושר בשנת הפעילות האחרונה (אפריל 2012 עד אפריל 2013) בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. בנוסף, הגדילו המשרדים את היקף הסיוע לעסקים קטנים ובינוניים לכ-1.9 מיליארד שקל לכ-3,600 עסקים. בד בבד החלו המשרדים בבחינת מסלול תמיכה חדש באמצעות מימון גופים מוסדיים שיסייע לצמיחת עסקים קטנים ובינונים בעיקר ליצוא.

הקרן מעניקה הלוואות בערבות מדינה באמצעות בנק הפועלים, בנק המזרחי, בנק אוצר החייל, בנק מרכנתיל באמצעות הגופים המתאמים, תבור ו-BDI . אגף החשב הכללי מעמיד ערבות בשיעור של 70% ועד85% מגובה ההלוואה.

מענק של משרד הקליטה להקמת עסקים החלה להעניק הלוואות

הקרן של משרד הקליטה להקמת עסקים החלה להעניק הלוואות

(The Marker יוני 2013 )

 

הקרן הממונפת למתן הלוואות להקמת עסקים של משרד הקליטה יצאה לדרך ואישרה 12 הלוואות בשווי 1.3 מליון שקל ■ בין מקבלי ההלוואה: עסק לייבוא קמח מאתיופיה, יצואן שתלים ומכבסה ■ סך היקף ההון העומד לרשות הקרן: 50 מליון שקל.

מזומן או 36 תשלומים: איך תרצו לשלם על המכונית החדשה שלכם?הצרכן הישראלי נוהג לשלם על המכונית החדשה שלו את מלוא המחיר - במעמד הקנייה הנוהג הזה עומד להשתנות ■ איזה בנק מציע את תנאי ההלוואה הנוחים יותר, מתי משתלם לקנות מכונית בליסינג ואיך לנצל את האשראי שמציע היבואן? ■ מדריך TheMarker(פב' 2014 )

נקודת איזון לבעלי שליטה בין משיכת משכורות למשיכת דיבידנד

מהי "נקודת האיזון"לבעלי שליטה שבין משיכת משכורת למשיכה באמצעות דיבידנד ?

מבחינת שיעורי המס ,ישנה כדאיות למשוך משכרות עד 20,000 ש"ח בחודש והיתר למשוך כדיבידנד.

נקודת האיזון היא משכורת חודשית של 20,000 ש"ח.

למאמר המלא לחץ כאן

הידעת כי חובה עליך בעל עסק לשמור גיבוי של מערכת הנח"ש ממוחשבת מחוץ לאתר העסק?

צילום דוגמא לסידי רום לגיבוי

בהעדר נתוני הנהלת חשבונות עקב מקרים של וירוסים, כשלים טכניים , שריפה, שיטפון וכו' בסמכות פקיד השומה להוציא שומה עפ"י מיטב השפיטה.

 

עפ"י הוראות מס הכנסה  הנוגע לרישום המערכת הנה"ח ושמירתה קובע סעיף 25 (ו) 2 – "בשבוע הראשון בכל רבעון של שנת המס, ייערך גיבוי למערכת החשבונות הממוחשבת, למעט לתוכנה המנהלת את מערכת החשבונות; גיבוי כאמור יישמר במקום שעליו הודיע הנישום בכתב לפקיד השומה, השונה מהמקום שבו מוחזקת מערכת החשבונות הממוחשבת של הנישום..."

 

1. ההוראה קובעת באופן חד משמעי שמערכת חשבונות ממוחשבת חייבת להישמר באמצעי אחסון ממוחשבים (הכונן הקשיח, תקליטור, תקליטון, קלטת גיבוי וכיוב'). ראוי לציין שמערכת חשבונות ממוחשבת כוללת את התוכנה, בסיס הנתונים, טבלאות עזר ואמצעי האחסון הממוחשבים.

 

2. מוטלת חובה על נישום המנהל מערכת חשבונות ממוחשבת לבצע גיבויים שוטפים. כיוון שהגדרת מערכת חשבונות ממוחשבת כוללת גם את התוכנה ותוכנה אינה יכולה לגבות את עצמה, הגיבוי השוטף יכלול רק את הנתונים המנוהלים באמצעותה,  אולם אין זה מבטל את הצורך לשמור את התוכנה באמצעים ממוחשבים. הוראה זו באה לצמצם את התופעה של נישומים אשר מערכת החשבונות הממוחשבת שלהם אובדת כתוצאה מוירוסים, כשלים  טכניים במחשב או חבלה של אחרים.

דרישת גיבוי תפתור כמעט לחלוטין את העוול הבלתי נמנע שנגרם לנישומים אלו אשר בהעדר יכולת להמציא את הספרים מוצאת להם שומה לפי מיטב שפיטה.

 

יובהר כי התוכנה חייבת לערוך גיבוי לבסיסי הנתונים,  אותם היא מנהלת,  על הנישום לקחת את הקבצים שנוצרו במיקום הידוע מראש ולהעבירם למדיה חיצונית, כפי שמתחייב מהוראה 25(ו).
 

 

 

 

bottom of page