top of page

כלי עזר לניהול עסק

קורא יקר,

 

בדף זה מובאים מספר כלי עזר העשויים לשפר את ניהול העסק שלך.כלים אלו נותנים בידך בקרה פיננסית על מצב העסק. הכלים הללו נבנו באקסל.נדרש ידע בסיסי בשימוש באקסל ובחלק מהם יש צורך בידע מתקדם. שים לב! ישנן שדות המיועדים להקלדה בלבד ואחרים מהווים נוסחאות חישוב. באופן כללי הקפדנו על חסימת השדות שאינן מיועדים להקלדה אך יתכן כי  ישנן כאלו שלא נחסמו. בעקרון, השדות להקלדה נצבעו בירוק או בתכלת. אין בשימוש בכלים אלו משום ערובה כלשהי להצלחה ואנו איננו אחראים לאופן השימוש בכלי ולקבלת החלטות על בסיס העיבודים בכלים אלו. אנו ממליצים בכל מקרה להיוועץ עם גורם מקצועי מתאים.

קורא יקר, ניתן להיכנס לאתר של מיקרוסופט ולהוריד לשימושך כלי עזר נוספים היכולים לעזור לך בניהול העסק. ישנן  תבניות רבות של OFFICE לשימושים מגוונים.בגלריה זו אנו חושפים אותך לתמצית הפתרונות שניתן למצוא ולהעזר בהם.

bottom of page