top of page

תזרים מזומנים

 

  • ניהול תזרים המזומנים שלך בעסק.

  • בניית כלי בקרה לניהול תזרים נכון כדי שלא תתקע עם תזרים שלילי.

  • שיפור מערך הגביה.

  • שיפור תנאי התשלום מול ספקים.

  • פריסת תשלומים והלוואות אופטימאליים.

  • גיוס כספים ממקורות חוץ.

 

תזרים מזומנים היה מאז ומתמיד התחום המטריד ביותר של כל מנהל ובעל עסק מדי יום ביומו.

רוב העסקים מבחינים בקשיי נזילות כאשר הן כבר קורים. מצבים אלו מסיטים את עיקר פעילותו של המנהל בעסק מהגדלת הרווחיות והמכירות למרוץ אחר שיפור יתרות המזומנים ועמידה בתשלומים לספקים. האויב הגדול ביותר בעסקים ,מתמקד בעיית הנזילות ,בד"כ הדבר נובע מחוסר אבחון הבעיה בזמן.

 

חשיבות ניהול העסק תלויה רבות בתזרים המזומנים שלו. ניהול נכון ואחראי עם ראיה לטווח ארוך תחלץ את מנהליה מהדאגה השוטפת ותאפשר לך להתמקד בנושאים החשובים לפיתוח העסק שלך.

 

אנו נייצר  עבורך מערכת ניהול ובקרה אחר תזרים המזומנים בצורה השקופה והברורה ביותר. בכל רגע נתון תוכל לבדוק האת היכולות הפיננסיות שלך ולחזות את תזרים המזומנים לשבועות והחודשים הקרובים. תוכל לתכנן ולבצע מהלכים בעסק תוך כדי השענות על התזרים האמיתי.

 

תזרים המזומנים תלוי רבות בגורמים סביבתיים של המערכת העסקית שלך ובמדיניותה (לעיתים מחוסר מדיניות). ייעוץ בעסקים תעזור לך לשפר את תזרים המזומנים באמצעות שיפור מערך הבקרה על הגביה, תנאי תשלום לספקים ,שיעור האובליגו תוך הקטנת סיכוני אשראי , פריסת תשלומים והלוואות וגיוס כספים מהמערכת הבנקאית או ומהון חיצוני.

bottom of page