top of page

ייעוץ אסטרטגי

 

ייעוץ בעסקים מסייעת לחברות כיצד למקסם את הפוטנציאל העסקי שלהן באמצעות הגדרת מחוללי צמיחה ומהלכי ביסוס לצד התייעלות ושיפור התוצאות והרווחיות.

אנו נבחן את האסטרטגיה העסקית הקיימת (ככל שהיא קיימת ) בארגון. נגבש עם הנהלת הארגון את המתווה להשגת אסטרטגיה התואמת את חזון הארגון והסביבה העסקית בה היא פועלת ,הדרכים המעשיות והאופרטיביות להשגת מטרותיה ,באמצעות אסטרטגיה מנצחת.

ייעוץ  בעסקים פועלת במודל  על פי השלבים הבאים :

תרשים המחשה של אסטרטגיה
תרשים של ניתוח וסקירת היגיון כלכלי

      תהליך התכנון האסטרטגי יכול להתחלק לחמישה שלבים עיקריים :

 

1. בחירת המשימה המשולבת והמטרות המשותפות.

2. ניתוח הסביבה החיצונית של הארגון על מנת לזהות הזדמנויות ואיומים.

3. ניתוח הסביבה הפנימית של הארגון על מנת לזהות חולשות וחזקות.

4. בחירת אסטרטגיה שמתבססת על החזקות תוך תיקון החולשות, אשר מאפשרת  ניצול הזדמנויות 

    חיצוניות תוך הימנעות מאיומים.

 

       בחירת האסטרטגיה מתבצעת במספר מישורים:

 

Business level strategy –  אילו היבטים החברה רוצה להדגיש בעצמה. במישור זה האסטרטגיה נבחרת כדי לשפר ישירות פונקציות כגון: ייצור, שיווק, ניהול משאבים, שירות -לקוחות.

 

Global strategy – איזו אסטרטגיה בינלאומית יש לבחור.(לארגון הפועל בסביבה בינלאומית)

 

Corporate level strategy – אסטרטגיה של התאגיד. באיזה תחום של עסקים על הארגון  לעסוק כדי

            שהתאגיד יהיה רווחי.

 

5. יישום האסטרטגיה

 

תכנון מבנה ארגוני מתאים.

תכנון מערכות בקרה.

התאמה בין האסטרטגיה, המבנה הארגוני והבקרה.

ניהול מדיניות, התנגשויות ושינויים בארגון.

 

 

בתום תהליך התכנון והיישום ,יערך משוב –( חלק חשוב מהבקרה), בדיקה של יישום האסטרטגיה.

המבנה העסקי (Business Structure)

נבחן באיזה מבנה עסקי נגיע למטרה:

• פיתוח פנימי.

• מיזם משותף.

• רישיון / זיכיון.

• רכישות.

ההיגיון  הכלכלי ( Economic logic)

נבחן מה תהיה השיטה הכלכלית שתבטיח לארגון להרוויח. לדוגמא:

• מחירים נמוכים ורווח בגלל כמות.

• יתרונות לגודל.

• יתרונות ליכולת שכפול replications .

• מחיר גבוה עקב ייחודיות.

• מחיר גבוה אודות מאפיינים מיוחדים למוצר

זירות (Arenas)

נבחן היכן הארגון יהיה פעיל ובאיזה דגש:

• באילו פלחי שוק.

• באיזה קטגוריות מוצרים.

• באיזה מקומות גיאוגרפים.

• באיזה שלב בשרשרת הערך של המוצר.

• באילו טכנולוגיות

בידול (Differentiation)

נבחן מה יהיה הבידול של המוצר:

  • דימוי.

 • התאמה.

 • מחיר.

 • סטייל.

 • מהימנות

קצב וצורת ההתרחבות (Staging)

נבחן מה יהיה קצב וסדר ההתרחבות:

• הרחבה של קו מוצרים.

• התרחבות גיאוגרפית.

• התרחבות בכוח המותג.

bottom of page