top of page

שירותי שכר,הפקת תלושי שכר,העסקת עובדים,עיבודי שכר ודוחות ניהוליים.

 

רוצה להעסיק עובדים! לא רוצה להתעסק עם איתור,מיון וגיוס העובדים?רוצה לדעת כמה זה יעלה לך? מה אתה צריך לעשות? איזה חוזה העסקה לבנות לעובד?

אנו נבצע עבורכם את העבודה  ותפנה אותך לעיסוקיך העיקריים.

 

התשלומים המינימאליים הנדרשים ע"י מעסיק לנכות עבור עובדיו.

1. תשלום עבור ביטוח לאומי.

2. תשלומי פנסיה חובה.

3. הפרשה לפיצויים.

4. תשלומי רשות-קרן השתלמות,אובדן כושר עבודה,ביטוחים אחרים

 

מה עליך לעשות?

ייעוץ בעסקים תפתח עבורך  את תיקי הניכויים במס הכנסה וביטוח לאומי, ותבצע את הדיווחים החדשים לרשויות אלו.

ייעוץ בעסקים תפנה אותך למומחה החברה  בתחום הייעוץ הפנסיוני לצורך בניית התיק הפנסיוני לך ולעובדיך לצרכי התקשרות  עם אחת מקופות הפנסיה בתנאי הניהול הטובים ביותר ולשלם בכל חדש את התשלומים לחברות הביטוח והרשויות אלו בהתאם לדוחות שאנחנו נשלח אליך.

 

לכל עובד חדש עליך  להחתים על טפסי 101 ולהעבירם למשרדנו.לעובדים קיימים, לעובד קיים, חידוש הדיווח השנתי על ט-101.

 

בניית חוזה העסקה בהתאם למדיניותך ובכפוף לחוקי העסקה בישראל.

 

ניהול מערכת שכר לפי מחלקות כך שניתן לבחון את עלויות השכר בכל מוקד רווח בחברה.

 

הפקת תלושי שכר לאחר דיווחי נוכחות ותשלומים מידי חודש.

 

בתחילת כל חדש עליכם להעביר למשרדנו את נתוני השכר של העובדים ע"ג טופס דיווח שישלח אליכם.

משרדנו יפיק את תלושי השכר בהתאם לנתונים ששלחתם ובכפוף לדרישות החוק ויעבירם אליכם.

באפשרותנו לשלוח את התלושים לעובד בדוא"ל (עם סיסמא) או בדואר.

אנו נרכז את התשלומים לרשויות המס,ב.ל קופות גמל וקרנות פנסיה ונבצע את התשלום בהתאם להנחיותיכם.

bottom of page