top of page

בנקים ואשראי

 

  • ניהול מו"מ מול הבנקים לקבלת אשראי ומימון.

  • ניהול מו"מ לקבלת הטבות בעלויות חשבון הבנק.

 

בתוך כך ,נבצע עבורך מו"מ מול הבנקים להשגת מקורות מימון הזולים ביותר.

 

לעיתים תוספת אשראי קטנה יכולה לעשות שינוי גדול. רבות נכתב על החשיבות של ניהול תזרים מזומנים אך לעיתים גם עם ניהול הדוק של תזרים המזומנים האובליגו בבנק לא מספיק ומחייב את העסק לאיתור מקורות מימון זמניים.

 

חלקן של העסקים מאופיין בפעילות עונתית ופרויקטאלית ובהזמנות עבודה קיצוניות לפרקי זמן קצרים יחסית.

עסקים אלו המתנהלים בגרף "מסור" נדרשים מחד להעמיד בפרקי זמן קצרים משאבי כ"א,ציוד וכסף כדי לתת מענה חריג בזמן קצר ומאידך,התקבולים מהלקוחות הללו נפרשים על פני תקופה ארוכה לאחר אספקת השירות או המוצר. מצבים אלו מגדילים באופן חריג את הצורך במזומנים לתשלום עבור המשאבים הדרושים ויוצרים "חור" אשראי בתקופות אלו. מצבים אלו מחייבים הרחבת מסגרות האשראי גם לפרקי זמן קצרים וגם לקיחת הלוואות מסוגים שונים כדי לעמוד במשימותיהם.

 

היכולת לדבר עם הבנקאי באותה שפה מהותית לצורך הצלחת הקשר עם הבנקאי וקבלת הטבות בנקאיות. הבנקאי מעריך מאד כאשר היושב מולו הינו איש כספים וכאשר לחברה מנהל כספים.

 

אנו מתמחים בגיוס אשראי לעסקים, יודעים להגדיל את האובליגו שלך בבנק, אם באמצעות הגדלת המסגרת ואם באמצעות לקיחת הלוואה לעסק בתנאים אופטימאליים, אנו נלווה אותך בכל התהליך מול הבנק, נכין עבורך דוח מקצועי  לבנק כדי לשכנע את הבנקאי שרמת הסיכון שהוא נוטל על הבנק הינה סבירה ובזאת לקצר את תהליך קבלת האשראי לסוגיו.

7-הכללים הבסיסים לפני שאתה מגיע לבנקאי.

המשפט" What you see is what you get"

מקבל משמעות בבואך לבנק לקבל אשראי .

כפי שהבנקאי יראה אותך בבואך עם חומר מסודר כך הוא יתייחס אליך.

 

-תגיע לבנקאי בצורה מכובדת.

-תציג לבנקאי תוכנית עסקית ראויה.

-תציג לבנקאי תזרים מזומנים חיובי.

-תציג לבנק דוחות כספיים .

-תציג לבנק תוכנית עבודה.

-תציג לבנק כיצד אתה מתכוון להחזיר את ההלוואה.

-תעשה "שופינג" מקדים בין מספר בנקים.

 

הבנקאי יתיחס אליך כמו לעסק גדול וכך תהנה מאשראי רחב יותר,מגובה ריבית מופחת,מהלוואה גבוהה יותר  וכך תשפר את מצבך הפיננסי.

 

אנו נכין עבורך את הדוחות המתאימים ותלווה אותך בפגישתך בבנק.

 

 

 

 

      

bottom of page