top of page

אבחון וליווי עסקי בשילוב התא הכלכלי המשפחתי לעצמאי

צילום של תמונה לעניין ליווי כלכלת משפחה לעצמאי

שירותי ייעוץ עסקי לעצמאים בשילוב ייעוץ כלכלי ופיננסי לבית :

 

 • מיפוי וניתוח פרטני של מערך ההוצאות וההכנסות בעסק.-זיהוי מקורות הוצאה חריגים.

 • מיפוי וניתוח כלכלי של ההוצאות בתא הכלכלי הביתי.

 • מיפוי וניתוח כל המוצרים הביטוחיים.

 • בניית תוכנית ואסטרטגיה לאיזון כלכלי ורווחה.

 • בניית תוכנית ואסטרטגיה להגדלת הרווחיות והגדלת הכנסות בעסק.

 • ליווי שוטף של העסק והמשפחה בהתנהלות הכלכלית.

 • מתן כלים לניהול נכון של העסק והתא הכלכלי הביתי.

שליטה בהוצאות  ובניהול חשבונות בנק

 

הניסיון הרב שלנו, מלמד כי  מרבית הלקוחות מאבדים את השליטה בעיקר בהוצאות הביתיות וזאת, מישום  שאינם מפרידים בין שימושים שהם עושים בכרטיסי אשראי לצרכים ביתיים לאלו של העסק כגון: ,הלוואות,משכנתא,ביטוחים ומוצרים פנסיונים אחרים, התנהלות בחשבונות הבנק ,אי - הפרדה בין חשבונות עסקיים והפרטיים כל אלו ועוד ,גורמים לאובדן יכולת הניתוח והשליטה על הוצאות הבית והתאמתן להכנסות .

מאפיין מרכזי של לקוחות אלו מתבטא בהתעלמות כמעט מוחלטת מהדיווחים והדוחות הרבים שהם מקבלים מבנקים, חברות האשראי,חברות ביטוח ועוד.. חוסר היכולת להבין את הכתוב ,המעמסה הכלכלית וטרדות היום גורמים להם ל"דחוק הצידה" את המספרים "הפחות טובים" שהם רואים במסמכים אלו וממשיכים  הלאה ובהטמנת הראש באדמה.

לקוחות רבים מחזיקים בכרטיסי אשראי רבים כי מה הבעיה? "... נתנו לי חינם..,אני מקבל הטבות בסופר" ועוד.."החינם" הזה עולה יקר מאוד !.  לא מדובר על עמלת אחזקת כרטיס חודשית "חינם" שעולה למעשה בין 13 ₪ ל20 ₪ בחודש( הוצאה המצטברת ברמה שנתית לסכום מכובד בתוספת עמלות בנקאיות נוספות) אלא , על התשלומים הרבים שנעשים בכל כרטיסי מבלי לראות את תמונת ההוצאה הכוללת החודשית ואת פריסת התשלומים הרב חודשית שכדי להבין את משמעותה , צריך לנהל תזרים הוצאות והכנסות רב חודשי/שנתי.

 העברות כספים לתא הכלכלי הביתי מעסק ע"ח רווחים 

בעלי עסקים רבים  נדהמים לגלות כי על אף שהם מעבירים מפעם לפעם כספים מהחשבונות העסקיים לחשבונות הבנק  הפרטיים שלהם סכומי כסף , הם לתומם חושבים  שהעברות אלו משקפים את ההכנסות נטו שלהם ולא כך הוא הדבר. בבדיקות של דוחות רווח והפסד אצל עצמאים , גילנו כי  קיים פער מהותי בין שורת הרווח בדוחות הכספים ובין העברות כספים אלו.כלומר, העצמאי רואה במחזור ההכנסות את הרווח שנוצר לו ולא מפחית את ההוצאות בכללן ,לא כל שכן את ההוצאות ההישירות ביצור ההכנסות בעסק שיש בהן להקטין באופן מהותי את שורת הרווח.

כהתנהלו זו של  העצמאי ,יוצרת  תחושה שיש הכנסה גבוהה יחסית ושהוא יכול לממן רמת הוצאות גבוהה בהתאם.

שורה התחתונה, ניתן לומר כי דפוסי חשיבה והתנהלות אלו  , גורמים לפער שלילי בין ההכנסות להוצאות(אוברדראפט) וכתוצאה מכך גדל יותר ויותר החוב השוטף כלפי הבנקים. פער זה מחייב את הלקוחות לגייס אשראי מהבנק באמצעות הלוואות או בהרחבת תקרת האשראי בריביות גבוהות יותר , (כגון :הלוואות "קלות" באמצעות חברות האשראי שלהם שתבררו כיקרות מאוד עד כדי 15% ריבית שנתית!!) ,לכיסוי האוברדרפט. מסלול שהוא למעשה ריצה "סביב הזנב" .

לא מעט לקוחות  לוקחים הלוואות להקמת העסק או למימון הפעילות התזרימית שלהם. מאחר שהעסק או התא המשפחתי אינו מגדיל את הכנסות הכוללות,בראיה רחבה של סך ההתחייבויות בתא המשפחתי והעסקי (שלא מפרידים בניהם). התחייבויות אלו גדלות מיום ליום ויוצרות מחנק כלכלי.

ההוצאה הכוללת על מוצרים פיננסיים

ההוצאה על שירותים פיננסיים כגון : החזרי הלוואות, משכנתא, ביטוחים פנסיוניים למיניהם ,מהווים בשנים האחרונות שיעור מרכזי מסך ההוצאות הביתיות  .

לקיחת הלוואה זה לא דבר רע ובתנאי שההלוואות משמשות לטובת קידום עסקים והרחבת מעגלי ההכנסה ולא רק ל"כיבוי שריפות" אוברדראפט.

ניתוח המוצרים הפנסיוניים והביטוחים למיניהם מעלה כי , רבים מהלקוחות אינם מודעים לתשלומים רבים בגין ביטוחי "ריסק" למיניהם (כגון: תאונות אישיות, מקרי מוות ונכות מתאונה ,ביטוחי בריאות לסוגיהן, ביטוחי סיעוד, קרנות פנסיה וביטוחי מנהלים, קופות גמל וביטוחי חיים ועוד ועוד..) המכבידות  על ההוצאות השוטפות ( כי מה זה לשלם על פוליסה אחת 20/50/100/150/200 ₪ ויותר לחודש לפוליסה .. זה כלום נכון?) ויתרה מכך ,ברוב הבדיקות שערכנו נמצא כי, אלו משלמים ביטוחים כפולים ומיותרים הימנעות מתשלומם, היו מפנים את ההוצאה לטובת הוצאות חיוניות יותר או מקטינים את ההוצאה הכוללת החודשית ובכך מקטינים את הצורך בלקיחת הלוואות יקרות.

לאחר שממפים את כל המוצרים הפנסיונים והביטוחיים האחרים,מזהים כפילויות,מגדירים צרכים עכשויים ועתידיים,עורכים סקרי שוק ,מנהלים מו"מ עם סוכני הביטוח וחברות הביטוח ומביאים לתוצאה מרכזית :

 • תיק מוצרים פיננסי אופטימלי.

 • חסכון  בעלויות שוטפות ושנתיות באופן מהותי.

 • תכנון פנסיוני עתידי ודינמי בהתאם לצרכים המהותיים.

 •  הפניית חלק מהסכומים שנחסכו לטובת צרכים אחרים.

 • שליטה ובקרה על ההוצאה של המוצרים הפיננסים.

כיצד מתכננים את מקורות החיסכון לטובת הצרכים העתידיים בין שהם בגיל פרישה ובין שבתחנות שונות בחיינו ? אנו מסייעים בידי הלקוחות לתכנן נכון את העתיד.

המשכנתא

המשכנתא מהווה הוצאה גדולה אצל מרבית משקי הבית. כתוצאה מירידה  של שיעורי הריבית בכל האפיקים( בין  אם מדובר בכספים שאנו מפקידים לחסכון ובין שהם כספים שאנו חייבים לגורמים שונים כגון: בנקים, ספקים ואחרים), עלייה דרסטית במחירי הנדל"ן וירידה בכושר הקניה של הישראלי הממוצע חל גידול משמעותי בצריכה של אמצעי זה.

לכל אחד מאיתנו יש  צרכים שונים כשלוקחים הלוואה. יש המעונינים בהלוואה בעלת החזרים נמוכים, יש המעוניינים בפריסה רבת שנים של המשכנתא, יש המעוניינים באפיקים "בטוחים"  המאפשרים תשלומים קבועים של הקרן והריבית על חשבון הקטנה כוללת של עלות המשכנתא,יש הצופים בטווח הקרוב קבלת סכומי כסף שיאפשרו להם כיסוי חלק מהמשכנתא ועוד.

הבנקים מעוניינים למקסם את הרווחים שלהם ומי מאיתנו שחושב כי הוא הלך ל"יועץ ההשקעות"שלו במטרה לקבל ייעוץ אוביקטיבי לחלוטין טועה טעות מרה .יועץ המשכנתאות מייצג את אינטרס הבנק וגם מתוגמל על סך ההכנסות שלו מלוקחי משכנתאות. לכן, לעולם לא נשים את יהבנו רק על יועץ הבנק וכדאי להיוועץ עם מומחים חוץ בנקאיים שיכולים לחסוך מאות אלפי שקלים בבחירת מסלולים אופטימליים מותאמים ללקוח. 

הניסיון שלנו מלמד כי לקוחות רבים אינם מודעים לשלל המשתנים והמשמעויות של תמהלי המשכנתא שלקחו והם נחשפים לכך, באמצעות הבדיקות שאנו עורכים או כאשר הם במחנק אשראי ותזרים מזומנים שלילי והחזרי המשכנתא שגדלו ותפחו.

אם כן, קיימת חשיבות  רבה מאוד להתאמת "התמהיל הנכון" ללקוח בעת לקיחת משכנתא ויתרה מכך, מעקב ובדיקה כל תקופה של שנה עד 3 שנים בהן נבחן האם השתנו תנאי השוק והתנאים האישיים  כדי לבחון ולשקול שינויים בתמהיל המשכנתא.

עד כה טיפלנו בצד ההוצאות של העסק/תא משפחתי.

בחינת מקורות ההכנסה

 

לרוב ,מגיעים לנקודת רוויה שבא לא משנה מה נעשה , ההוצאה הקבועה של משק הבית  לא משתנה והיא הבסיס לבחינת צרכי ההכנסות כדי להגיע לאיזון או להקטנת הגרעון. כמו בכל עסק, ישנה נק' איזון שהיא נקודה בה סך ההכנסות זהה לסך ההוצאות.

בנקודה זו  אנו פועלים בשיתוף בעל העסק לבחינת הפעולות שיש לנקוט  על מנת להגיע בשלב ראשוני לאיזון בין ההכנסות להוצאות ולהתחייבויות של העסק והתא המשפחתי וכיצד להרחיבו כדי לפתח ולהגדיל את הרווחיות מהעסק.

הבחינה נעשת במגוון אספקטים פנימה והחוצה לעסק כגון :

 • האם ניתן להתייעל בתהליכים התפעוליים ועסקיים בעסק ?

 • האם אנחנו מתמחרים נכון את המוצרים שלנו ביחס לעלויות וביחס למחירי השוק?

 • האם אנו מגדירים את קהלי היעד שלנו ואת הצינורות השיווקים כדי להגיע לחשיפה מקסימאלית בקרב קהל היעד?

 • האם יש בכלל צורך במוצר/שירות שאנו מספקים ועד כמה?

 • האם אנו מנתחים את הסביבה בה אנו פועלים מבחינת מתחרים, מוצרים תחליפים, סיכונים , הזדמנויות עסקיות,שינויים חוקתיים שעלולים להשפיע לטובה או לרעה על העסק ועוד.

לאחר שהגדרנו וגיבשנו את המטרות המרכזיות ,אנו קובעים מטרות כמותיות ואיכותיות להשגת היעדים ובונים תוכנית עבודה , צעד אחר צעד להשגת היעדים.

חלק מההכנסות נובעות  מעבודה כשכירים. גם במקום זה עלינו לשאול ,האם ניתן במסגרת העבודה להגדיל את השכר או התנאים הנלווים . אם אני עובד במשרה חלקית, האם ניתן להגדיל את ההכנסה בעבודה נוספת בין שהיא מהבית ובין שמחוצה לו? או לחילופין, להפסיק את עבודתי כשכיר במשרה חלקית ולהצטרף לעסק של בן הזוג (בהנחה שההצטרפות היא בעלת ערך כלכלי בלבד) ועוד.

מיפוי כל התמונה הכלכלית של העסק-תא משפחתי ,הכנת תוכנית עבודה ואסטרטגיה בצד ההוצאות ובצד ההכנסות, מתן כלים למעקב ובקרה אחר הפעילות הפיננסית במשק הבית ובעסק הן חלק מרכזי מהשירות שאנו נותנים ללקוחות הקטנים משולבי התא המשפחתי.

לאחר מכן אנו מלווים ומוודאים כי הלקוח מיישם  את התוכנית למימוש המטרות שהגדיר עד להצלחה ועמידה ביעדים.

bottom of page