top of page
הצעה עסקית
החזר מס לשכיר/עצמאי
בדיקה ראשונית חינם!
עד 6 שנים אחורה.

החזרי מס

הגשת דוחות שנתיים

הצהרת הון

איך ל"הרוויח כסף "ממס הכנסה?

 

איך להימנע מ"הפתעות"  ממס הכנסה וביטוח לאומי?

 

תאומי מס לשכירים ועצמאיים.

הכנה והגשת דוחות שנתיים לשכירים ועצמאיים.

הצהרת הון.

בונוס- הדרכה ראשונית כיצד להתנהל בעסק.

 

רשויות המס יודעים טוב מאוד לקחת מכם כסף, שכירים או עצמאיים.רשויות המס תמיד ידאגו למצוא אתכם ולדרוש את המגיע להם . אך מה קורה כאשר בסוף שנת המס מגיע לכם החזר ? מס הכנסה לא ירדוף אחריכם להחזיר את הכסף ולכן אתם חייבים ליזום את הבקשה ל החזרי מיסים בעצמכם.

 

מס ההכנסה חייב מיליוני שקלים לשכירים ועצמאים, אך מרביתם אינם יודעים זאת ולא טורחים לנסות ולקבל את הכסף. בשנים האחרונות קמו חברות רבות המתמחות ב החזרי מס. החברה דואגת לחשב את גובה החזרי ומייצגת אתכם מול הרשויות השונות.

 

 

איך אפשר לדעת אם מגיעים לי החזרי מס ?

 

אם תרמתם למוסדות ציבוריים, אתם חיילים משוחררים (5 שנים מהשחרור), עבדתם רק בחלק מחודשי השנה, החלפתם מספר מקומות עבודה, עבדתם בחו"ל, את\אתה משפחה חד הורית, היו לכם בעיות רפואיות, לא קיבלתם פיצוי פיטורין, גרושים,אתם תומכים בהורים סיעודיים,יש לכם ילדים במוגבלויות שונות, מכרתם ניירות ערך בהפסד  ועוד, יש סיכוי שמגיעים לכם החזרי מס.

 

אם אתם חושבים או נימנים על אלו שמגיע להם לקבל החזרי מס, ייעוץ בעסקים תבדוק באמצעות המומחים שלה אם אתם זכאים ותייצג אתכם מול מס הכנסה.

 

הצהרת הון מהי?

 

הצהרת הון היא אחד הכלים העיקריים המשמשים אינדיקציה לפקיד השומה בבואו לבדוק את סבירות דיווחיו של הנישום על הכנסותיו ולבדוק האם הם משקפים השינוי בהון הנישום ביחס לשומת מס ששולמה על ידו או שהנישום התחמק מתשלום מס ראוי ביחס להכנסותיו ורווחיו.

הבדיקה נעשית בדרך של השוואה בין הצהרות הון שהוגשו לאורך מספר שנים. עיקרה: האם הונו של הנישום גדל בצורה סבירה, התואמת את הדיווחים שהגיש בדו"חות השנתיים למס הכנסה, או שיש פער בלתי סביר. ..להמשך ...

 

 

 

 

 

 

 

 

דוחות שנתיים
bottom of page