top of page

ייעול הארגון ושיפור שיטות עבודה

 

תחום ארגון ושיטות הינו מונח הלקוח מעולם האקדמי של התעשיה והניהול.זהו תחום רחב מאוד, מגוון ו-ורסטילי.

תחום ארגון ושיטות נוגע בכל תהליך,פעולה שיש בה- Input   של "חומר גלם" שעובר טרנספורמציה בתהליך .בין שהוא שירותי, ייצור,שיווקי, מכירתי ,ניהולי,ביצועי ועוד.תוצאת הפעולה הינה "יצור תוצר" -Output  .בחינה וניתוח של התהליכים נועדה בעיקר לגבש תהליכים אפקטיביים ויעילים לארגון ולהוזלת העלויות בכל רובד המשאבים והתהליכים העסקיים והתפעוליים.הערך המוסף של התהליכים רחב מאוד אולם עיקרו מתמקד בשיפור ריווחיות הארגון .

עסקים נוטים להזניח תחום זה בעיקר כאשר מדובר בארגונים בינוניים וקטנים כאחד .ארגון שלא מקדיש משאבים לבחינה מתמדת ושיפור התהליכים הפנימיים בארגון סופו לגלות ירידה בריווחיות עד כדי פגיעה מהותית באושית הארגון.

 

ייעוץ בעסקים הינם מומחים בתחום האבחון התהליכי ,שיפור תהליכים עסקיים ותפעוליים ויצירת רווח לארגון.

 

 

יעילות הארגון נבחנת בין היתר ביחסי הגומלין הפורמליים והלא פורמליים בין הפונקציות השונות בתוך המבנה הארגוני שלה. סינרגיה נמוכה בין יחידות הארגון ותהליכי קבלת החלטות ארוכה מהווה חוסר גמישות ויכולת להגיב מהר לצרכי הסביבה המשתנים -הפנימית והחיצונית.

 

תקני כח האדם ותפוקותיו נקבעים על פי התהליכים האפקטיבים וניצול אמצעי הייצור ליצור יחידת תפוקה בין שהיא שירותית או ייצור.קביעת תקני כח האדם ואמצעי היצור נקבעים על פי מודלים מקובלים בתחום והם משמשים כלי ניהולי ממדרגה ראשונה בניהול השוטף של העסק.

 

 

פיתוח שיטות תגמול .הארגון שם במרכז את המשאב האנושי שלו והחשוב ביותר.להנעת עובדים ומנהלים בארגון דרכים רבות ומגוונות בין שהם חומריים ובין שהם הערכתיים,קידום מקצועי, ניהולי ועוד.מומנטום בעסקים בעלת ניסיון מצטבר של שנים רבות במגזרים ממשלתיים, ציבוריים ומסחריים בפיתוח שיטות מגוונות לתגמול מנהלים ועובדים ,המהווים תמריץ לקידום פעילות הארגון וריווחיותו ולקניית כלי ניהול ובקרה.

 

כתיבת נהלים נועדה בעיקר להגדיר את תחומי האחריות בארגון (מי עושה מה)ויצירת סטנדרטיזציה של תהליכי העבודה (איך).ארגונים הפועלים תחת מערכת נהלים עדכנית ומלאה משפרים באופן מהותי את ייעילות הארגון ורווחיותו.

 

מערכות בקרה-מנהלים ועובדים זקוקים לאינדיקטורים שוטפים כחלק מתהליכי קבלת ההחלטות השוטפות .בין שהם עובדים ובין שהם מנהלים. מערכות מיחשוב רבות מספקות מידע רב על פעילות הארגון אולם לא כל המידע הינו רלוונטי לארגון.

 

ייעוץ בעסקים תבנה בעבורך מדדים איכותיים וכמותיים בהתאם לצרכיך ובאופן שבו תוכל להשתמש בם בזמינות גבוהה בין שהם נגזרות מהמערכות הקיימות ובין שנייצר אותם עבורך.

 

ניתוח והערכת עיסוקים- במסגרת האבחון  הארגוני שאנו עורכים,נבחן גם את הצורך בתפקידים שונים בארגון,את נחיצותן ואת ההתאמות הנדרשות להגברת הערך של הפונקציה בארגון.הניתוח כולל בחינת תחומי אחריות,היקפי פעילות בתחום העסוק ,חפיפה עם תחומים אחרים,מידת האחריות בתפקיד,רמת התגמול והשכר ביחס לתרומה עוד.

 

מערכות מידע ניהוליות-כחלק מתהליך בחינת שיטות העבודה ופעילות הארגון, נבחן את צרכי הארגון מבחינת מערכות תומכות בתחומי המידע(BI ) .נאפיין את צרכי הארגון באופן שניתן יהיה לפנות בצורה ממוקדת לספקי מערכות מידע ,נסייע בבחינת הצעות הספקים ונלווה במידת הצורך את תהליכי ההטמעה.

 

ייעוץ בעסקים בעלת נסיון רב שנים במגזר הציבורי, ממשלתי,ומסחרי ומספקים שירותי יעוץ וליווי בתחום זה וכוללים בין היתר:

 

  • ארגון ושיפור שיטות ונוהלי עבודה.

  • ייעול תהליכים תפעוליים ועסקיים.

  • קביעת תקני כח אדם ,תפוקות ומשאבים אחרים.

  • פיתוח,ליווי והשמה של שיטות תגמול למנהלים ועובדים להגברת תפוקות הארגון. ניתוח המבנה הארגוני,השפעות המבנה על תפקוד הארגון וריווחיותו.

  • המלצות לביצוע רה-ארגון ליווי והטמעת התהליך בארגון.

  • כתיבת נהלים בכל תחומי פעילות הארגון והכנת אוגדן נהלים.

  • תכנון מערכות בקרה כמותיות ,איכותיות וכספיות ככלי נוסף וחשוב לקבלת החלטות.

  • ניתוח והערכת עיסוקים.

  • כתיבת תאורי תפקיד,אפיון מבנה שכר ועוד.

  • איפיון, הגדרה והטמעה של מערכות מידע ניהוליות וארגוניות.

bottom of page