top of page

ליווי וסיוע בהליך הגשת בקשה לקבלת מענקים והלוואות מדינה.

הצעה עסקית
 
הצעה-1
בדיקה  ראשונית לבחינת עמידה בתנאי הסף של הקרן בתשלום.
אם התוצאה חיובית יהווה התשלום מקדמה ע"ח הגשת הבקשה.
הצעה-2
בהגשת בקשה המלווה בהכנת תוכנית עסקית ,עלות הגשת הבקשה תהיה 50% מהתעריף להגשת בקשה.(לא כולל עלות הכנת תוכנית עסקית)

 

 

ייעוץ וליווי עסקים וליזמים להגשת בקשות לגופי סיוע ממשלתיים(ערבות מדינה ) ופרטיים (בנקים ),לקבלת הלוואות ומענקים בהתאם לקריטריונים .

מילוי הבקשות והגשתם לגופים המסייעים.

קיימים מספר קרנות סיוע והלוואות ומענקים של המדען הראשי כמפורט להלן :

 

קרן סיוע לעסקים בערבות המדינה(לחץ כאן:מיועדת ליזמים ולעסקים קיימים ומעניקה עד 800,000 ש"ח, בתנאי בנק, בערבות של 70% של המדינה. ליזמים הקרן מעניקה ועד 500,000 ש"ח לעסקים בהקמה.

 

קרן סיוע לעסקים קטנים במסלול הלוואה מזורז :לעסקים קיימים עד 100,000 ש"ח. קרן זו מתאימה לעסקים קטנים פעילים הזקוקים להלוואה לצורך הון חוזר או השקעה בעסק.

 

קרן שמש: מסלול ייחודי למימון מיזמים חדשים ליזמים צעירים, וליווי עסקי של אותם יזמים. קרן שמש מעניקה הלוואה בריבית פריים ומממנת 75% מעלויות הכנת התוכנית העסקית , ליווי עסקי ומסבסדת קורס עסקי.

 

האגודה הישראלית להלוואות ללא ריבית: קרן המעניקה עד 60,000 ₪ במסלול הון חוזר ועד 90,000 ₪ במסלול השקעות הלוואה ללא ריבית לעסקים קטנים.

 

קרן לעולה העצמאי :קרן ייעודית לעולים ותושבים חוזרים המעניקה עד 100,000 ש"ח בתנאים מועדפים

תוכנית המדען הראשי :

המדען הראשי, באמצעות פרויקט תנופה, מסייע ליזמים מתחילים בתחומי הטכנולוגיה .לצורך בדיקת הזכאות ועמידה בקריטריונים.

נדרש מהיזם למלא והגיש את טפסי תנופה לרכז תנופה באחראי על תהליך המיון והסינון.

 

קיימים 5- מסלולים שונים :

 

1.תנופה למיזמים מתחילים:

 

   אוכלוסיית יעד : מיועד לממציאים, יזמים וחברות סטארט-אפ בראשית דרכן.

   המטרה : הסיוע של תנופה ניתן לצורך הוכחת התכנות טכנולוגית ו/או ישימות עסקית של הרעיון ולהגנה על הקניין  הרוחני  של היזמים.

   היזמים יכולים לנצל את המענק לבניית

   אב-טיפוס של הרעיון, לביצוע סקר שוק והכנת תכנית  עסקית למיזם, להגשת  הבקשה לפטנט ולמאמצי שיווק ראשוניים.

   היקף התמיכה :במסלול זה הוא בשיעור של עד 85% מהתקציב המאושר, עד לתקרת מענק של 200,000 ₪.

2.תנופה לשדרוג תעשיה מסורתית

 

   אוכלוסיית יעד: תעשיה מסורתית.

   המטרה : לסייע לחיזוק כושר התחרות של מפעלי התעשייה המסורתית, באמצעות הטמעת פעילות מחקר ופיתוח במפעל.

   המסלול מיועד למפעלים יצרניים, קטנים ובינוניים

   (עד 100 עובדים), ללא ניסיון קודם במחקר ופיתוח ואשר לא נתמכו בעבר על ידי המדען הראשי. הפרויקט חייב להוביל להוכחת התכנות טכנולוגית

   ו/או עסקית לפיתוח מוצר/תהליך טכנולוגי חדש, או  לשיפור מהותי במוצר או בתהליך טכנולוגי קיים, בעל פוטנציאל עסקי משמעותי.

   היקף התמיכה: במסלול זה, הוא בשיעור של 66% מהתקציב המאושר, עד לתקרת מענק של 250,000 ש"ח.

3.תנופה לשת"פ עם תאגידים רב לאומיים

 

    אוכלוסיית יעד : המדען הראשי חתם על הסכמי שיתוף פעולה, שמטרתם להקל על חברות הזנק ישראליות להשתלב  בפעילות הטכנולוגית

    והשיווקית של תאגידים רב-לאומיים.

    מטרת ההסכמים, היא לסלול את דרכן של חברות ישראליות, ובמיוחד חברות בראשית דרכן, אל השווקים העולמיים המרכזיים.

    המטרה :  יעוד המענק, הוא התאמת היישום או הטכנולוגיה של החברה הישראלית, למוצרי התאגיד הרב-לאומי.

    היקף התמיכה : במסגרת ההסכם, תקבל החברה הישראלית מענק בגובה 50% מהתקציב המאושר למיזם המשותף עם  התאגיד הרב-לאומי,

    עד לתקרת מענק של  250,000 ש"ח . לכל חברה תחומי עניין ספציפיים המפורטים באתר המדען  הראשי, כמו גם פרטי ותנאי מסלול זה.

 

4. תנופה לעיצוב תעשייתי

     אוכלוסיית יעד -מסלול המיועד למעצבים תעשייתיים, המעוניינים להביא רעיון עיצובי חדש, בר הגנה, לידי מימוש  תעשייתי.

     המטרה  -לקדם את הרעיון העיצובים  עד לשלב בו ניתן יהיה ליישמו הלכה למעשה לפיתוח מוצר חדש או לשיפור מוצר  קיים,

     שניתן לייצרו בישראל.

     היקף התמיכה: הוא בשיעור של עד85% מהתקציב המאושר, עד לתקרת מענק של 100,000 ₪.

5. תנופה ירוקה

 

    אוכלוסיית יעד – יזמים ומפתחים בתחומי איכות הסביבה.

    המטרה :פרויקט במסלול זה, חייב להוביל לפיתוח מוצר חדש, ידידותי לסביבה, או לשיפור מהותי במוצר קיים, כך שיהיה יותר ידידותי לסביבה.

    היקף התמיכה : הוא בשיעור של 66% מהתקציב המאושר, עד לתקרת מענק של 250,000 ש"ח. תנאי מסלול זה מפורטים באתר המדען הראשי.

 

  קריטריונים להגשת בקשה למסלול "מיזמים מתחילים"

    א. הזכאים להגשת בקשה הינם:

 

 יזם פרטי תושב ישראל, המתגורר בה בדרך קבע.

 קבוצת יזמים תושבי ישראל, המתגוררים בה בדרך קבע.

 חברה חדשה הרשומה בישראל, שאין לה עדיין מכירות או השקעה משמעותית והוקמה לצורך ביצוע המיזם נשוא בקשת  התמיכה ונמצאת

 בבעלות היזמים עצמם כאנשים פרטיים  (לא חברות).

 חברה חדשה הרשומה בישראל, הנמצאת בבעלות משותפת של היזם/ים ומוסד אקדמי/מחקרי/רפואי ישראלי, בכפוף  להסדר זכויות בקניין הרוחני,

 כמפורט בנוהלי המסלול.

     ב. מטרת הסיוע:

 

         תנופה מסייעת לפיתוח רעיונות / פרויקטים חדשניים בכל תחומי הטכנולוגיה. הפרויקט חייב להוביל לפיתוח מוצר/תהליך טכנולוגי  חדש או

         לשיפור מהותי במוצר/תהליך טכנולוגי קיים, בעלי פוטנציאל עסקי משמעותי.

         מטרת הסיוע של תנופה הינה לקדם רעיונות לשלב בו יוכלו לגייס אמצעים להמשך הפיתוח.

    בקשות שלא תתקבלנה בנושאים הבאים:

 

רעיונות עסקיים כלליים ( כגון:הקמת מפעלים בטכנולוגיה קיימת וכיו"ב), מיזמים חברתיים,חינוכיים או שיווקיים, אין  בהם מרכיב של פיתוח טכנולוגי.

רעיונות כלליים ולא מגובשים דיים, שאינם כוללים פתרון טכני לבעיה מוגדרת, ו/או אינם מובילים לפיתוח מוצר  סופי  מוגדר.

רעיונות שאין להם בסיס מדעי מוצק ומוכח.

 

     ג. אופן ניצול המענק בפועל:

 

         היזם יחל בניצול המענק בפועל בתוך 3 חודשים לכל היותר ממועד החלטת הועדה.

         (תהליך הגשת הבקשה והטיפול בבקשה עד לדיון בוועדה יפורט  בהמשך ).

תקפו של כתב האישור יפוג  ותבוטל ההתחייבות הכספית לתשלום המענק ,אם תוך פרק זמן של 3 חודשים לא  תתקבל במנהלת תנופה חשבונית מס, המוכיחה ביצוע הוצאות במסגרת התקציב המאושר לתכנית.

ניתנת אפשרות להגשת בקשה לארכה אשר תאושר ע"פ שיקול מנהל תנופה.

   ד. הוצאות מוכרות לצורך ניצול המענק:

       גובה המענק וכן תקרת המענק הינם שונים במסלולים אחרים של תנופה. ניתן למצוא פירוט נוסף של נהלי תנופה לכל מסלול באתר תנופה:

       www.tnufa.org.il .  רישום פטנטים – עד 85% מעלות בפועל ועד תקרת מענק של 50,000 ₪. תוכרנה חשבוניות של עורכי פטנטים רשומים 

       ועורכי דין מוסמכים בלבד.

      הכנת תוכנית עסקית – עד 85% מהעלות בפועל עד לתקרת מענק של 25,000 ₪.

      רכישת חומרים, רכיבים, ציוד חד פעמי / מתכלה – עד 85% מהעלות בפועל, עד לתקרה שאושרה על ידי הועדה.

      רכישת ציוד קבוע – עד 50% מהעלות בפועל, עד לתקרת מענק של 15,000 ₪. לא תאושר רכישת מחשבים ו/או ציוד  

      היקפי למעט מקרים חריגים ובכפוף  לאישור מראש של  מנהל תנופה.

  

      יועצים / קבלני משנה – עד 85% מהעלות בפועל, עד לתקרה שאושרה על ידי הועדה.

     פעילות שיווקית לרבות הכנת חומר פרסומי והשתתפות בתערוכות – עד 85% מהעלות בפועל, עד לתקרה שאושרה על   ידי הועדה.

     היזם מתחייב להודיע למנהלת תנופה על  כל סיוע  נוסף, שיקבל ממקור ממשלתי אחר למטרה זו.

     מטרות אחרות – כפי שיאושר על ידי הועדה מעת לעת.

    ה. הוצאות לא מוכרות

        לא תוכרנה הוצאות בגין שירותים, שניתנו למיזם, על ידי קרובי משפחה של בעלי הזכויות בו, או על ידי חברות בבעלות מלאה או חלקית של

        בעלי הזכויות וכן לא תוכרנה

        הוצאות אישיות ותקורות שונות ( כגון: שכר, נסיעות ,טלפונים וכיו"ב ).

        תיתכן הכרה, על פי שיקול דעתו של מנהל תנופה, בהוצאות שנעשו לפני תאריך אישור הבקשה על ידי הועדה, אך לא לפני תאריך קליטת הבקשה בתנופה.

    ו. חובת תשלום תגמולים

       תשלום התמלוגים למדינה יהיה בהתאם לתקנות לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה התשנ"ו – 1996 שעיקרן מובא להלן:

       היזם ישלם תמלוגים ממכירת המוצר עד לסכום מצטבר השווה לסכום המענק שקיבל, צמוד לשער היציג של דולר ארצות הברית, ביום קבלת

       המענק בפועל או עד תקרת  התמלוגים המוגדלת.

       התמלוגים ישולמו החל מתחילת קבלת הכנסות הנובעות מן התוכנית. היזם ישלם תמלוגים בשעורים משתנים, שיחושבו באחוזים ממחיר

       המכירה של המוצר בהתאם לתקנות.

    

  את הנוהל המלא למסלול מיזמים מתחילים ניתן למצוא באתר www.tnufa.org.il

תהליך פניה והגשת בקשה לתנופה

 א.פנייה, בדיקה ואישור


1 . בקשה למענק תוגש על גבי טופס "בקשת תמיכה בתכנית קדם מו"פ – מיזמים מתחילים " – אותה ניתן להוריד

     מאתר האינטרנט של תוכנית תנופה בכתובת: www.tnufa.org.il, בצירוף מסמכים המפורטים בטופס הבקשה.

2.  לאחר הגשת הבקשה מגיש הבקשה יקבל הודעה על קליטת הבקשה בתנופה ויחל סינון מוקדם של התוכניות

     במטרה לקבוע את התאמת התוכנית לתנופה.

3.  בקשה שנמצאה מתאימה וראויה עקרונית לבדיקה , על ידי מנהל תנופה, תועבר לחוות דעתו של בודק מקצועי.

     הבודק ייצור קשר עם היזם לשם קבלת הסברים ומידע נוסף.

4.  בקשה, שהוגשה בהתאם לדרישות הנוהל תובא לדיון בועדת תנופה בתוך 60 יום לכל היותר מתאריך קליטתה

     בתנופה, אלא  אם לא התאפשר לוועדה לדון בבקשה תוך פרק זמן זה.

 

         * יש לציין כי קיימת מגבלת תקציב וכי מספר הבקשות המאושרות בשנה הינו מוגבל*

 ב.דיון בועדת תנופה


   בקשות שבדיקתן הושלמה תוגשנה לדיון בועדת תנופה על פי סדר כרונולוגי. אמות המידה להערכת התכנית על ידי

   הבודק המקצועי  ועל ידי ועדת תנופה הן:

   היזם וצוות הפיתוח – השכלה , כישורים מקצועיים, ניסיון קודם, נחישות ונכונות למימוש הרעיון.

   השוק וההזדמנות העסקית – גודל השוק העולמי וקצב צמיחתו, נתח השוק הצפוי למוצר, התרומה לייצוא, יתרונות המוצר ומחירו בהשוואה

   למתחרים והמודל העסקי.

   המוצר והטכנולוגיה – ייחודיות, עומק טכנולוגי, פטנטים ו/או מידת היכולת להגן על הקניין הרוחני, אי פגיעה בפטנטים קיימים, קיום תכנית עבודה

   מגובשת וההישגים הצפויים בתום התכנית.

   מידת התרומה של המענק לקידום משמעותי של הרעיון לקראת גיוס הון פרטי.

 אמות מידה נוספות כפי שייקבעו מעת לעת על ידי הועדה.המענק יהיה בשיעור השתתפות של עד 85% מגובה התקציב המאושר לתוכנית

 ועד לתקרה, כפי שתקבע בהוראת מנכ"ל משרד התמ"ת מעת לעת. ועדת תנופה רשאית בהתאם לשיקול דעתה לקבוע שיעורי השתתפות נמוכים יותר.

 

bottom of page