top of page
הצעה עסקית
עוסק מורשה,קבל חינם רישום העסק במשרדי מס הכנסה, מע"מ,ב.ל
בהזמנת תוכנית עסקית.

ייעוץ וליווי בתהליך הקמת עסק.

המדריך לרכישת עסק קיים/פתיחת עסק חדש

תהליך הקמת עסק חדש שונה במעט מתהליך רכישת עסק קיים כפי שיפורט בהמשך.

 

הקמת עסק חדש למי שלא היה עצמאי ,הינו תהליך המלווה בחששות רבים מחד, ואופטימיות וחדוות רצון להצליח מאידך.למקים עסק חדש שלא היה עצמאי,

נדרש ידע רב יותר וכלים מעשיים כדי להניע את התהליך משלב ההחלטה והרעיון העסקי,עובר דרך גיבוש האמצעים התפעוליים ,השיווקים והפיננסים ,עלויות הקמה,

רכישת ציוד, פרסום ושיווק, תזרים מזומנים, תקבולים הדרושים לביצוע הרעיון ועד להפעלת העסק הלכה למעשה.

 

הביטוי הישן "מעשה במחשבה תחילה" כוחו יפה גם לעניין הקמת עסק.

 

מומלץ, בטרם הקמת כל עסק לבצע תוכנית עסקית. התוכנית העסקית נותת תמונה רחבה יותר ומקצועית על כדאיות העסק בהיבט הכלכלי והמשאבים הפיננסים (הון) והאמצעים האחרים הדרושים להצלחת העסק.היקפה ועומקה תלוי בגודל העסק ומורכבותו  וקיומם של עסקים דומים בתחום.

התוכנית העסקית מספקת "שורה תחתונה" שתוכל לתמוך או ,לדחות את החלטתו של היזם באם להתניע את התהליך ההקמה או להפסיקו

בטרם עת ובא בעת מהווה תוכנית עבודה לעסק.

כל החלטה שאינה נתמכת בבחינה יסודית ומעמיקה, צפויה ברמת סבירות גבוהה להיכשל ואל לכם לסמוך רק על המזל או "תחושות הבטן".

משנתקבלה ההחלטה החיובית מומלץ לפעול במישורים הפרוצדוראליים מול הרשויות ,מס הכנסה,מע"מ ,ביטוח לאומי,רשויות מקומיות וכו'.

החלטתם להקים את העסק עם מספר שותפים? וודאו כי יערך הסכם שותפות בינכם המסדיר את היחסים בתוך העסק , את מבנה ההשקעות ומי עושה מה בחיי העסק.

רצויי ומומלץ לערוך את ההסכם אצל עו"ד .כמו בחתונה ברגעי האושר לא רואים את התוצאה האפשרית העתידית של פרידה וככל שנושאים אלו יוסדרו מראש ,כך

תמנענה בעיות וחיכוכים בכל נק' זמן בשותפות.

היישות שתקום מושפעת מסוג ההתאגדות  הרצויה . חלקה מוגדר על ידי רשויות המס וחלקה הינה החלטה שלכם.

עסק שמחזור עסקיו  השנתי הצפוי אינו עולה על 100,000 ש"ח הינו עוסק פטור שעליו חלים כללים מיוחדים מול רשויות המס.

הגדרת סוג העסק

יש להגדיר את העסק שלך: עוסק פטור, מורשה או חברה.

במדריך של רשות המסים בישראל, מפורט מידע שימושי על רישום במע”מ, מיהו “עוסק פטור”, מי חייבים במע”מ.

עוסק מורשה

עסק בבעלותו של אדם אחד או יותר ( במקרה של שותפות), אשר כל האחריות הפלילית והאזרחית מוטלת עליו.

העצמאי ממוסה באופן ישיר,והאפשריות לתכנון מס הם קטנות יותר מאשר מסגרת פעילות של חברה.

במידה והעצמאי כושל בעסקיו, ניתן לרדת לנכסיו האישים ולא רק העסקיים.

 

 

רישום במע”מ

על פי החוק, חובה לפתוח תיק במע”מ מיד עם הקמת העסק.

עלייך להגיע לסניף מע”מ הקרוב למיקום העסק. ראשית,וודא  איזה סניף משויך למיקום העסק שלך. ( רשימת סניפי מע”מ ברחבי הארץ).

על תהליך הרישום, הסבר על סוגי אישורים שמע”מ מעניק ועוד ניתן למצוא ב- חוברת זכויות וחובות של רשות המיסים.

 

מסמכים שיש להביא לסניף מע”מ:

 

• טופס 821 ממולא על ידך.

• צילום תעודת הזהות שלך ו/או השותפים.

• חוזה שכירות.

• אישור מהבנק על ניהול חשבון לעסק, או המחאה מבוטלת.

בסיום הרישום, תקבל תעודה זמנית של עוסק מורשה/ פטור ושוברים זמניים לדיווח. מספר העוסק שתקבל הינו מספר תעודת הזהות שלך.

 

רישום במס הכנסה

חובה להודיע מיד לשלטונות המס על פתיחת עסק חדש.

אין חובה  להתייצב במשרד מ.ה  תוכל למלא ולשלוח בדואר רשום את המסמכים או באמצעות רו"ח מיצג/מנהל חשבונות.

• טופס 5329 פתיחת תיק עצמאי במס הכנסה.

•צילום תעודת הזהות שלך.

• חוזה שכירות.

בקשה לפטור מניכוי מס במקור.

 

לאחר הרישום במס הכנסה ישלח אלייך פנקס מקדמות לתשלום.

הסבר על פתיחת תיק עצמאי ומידע נוסף תמצא ב- מדריך מס הכנסה לפתיחת עסק.

 

מומלץ לרכוש שירותי הנהלת חשבונות להתנהלות מול רשויות המס. בעסק שמחזור עסקיו הצפוי גבוהה או מורכבותו גבוהה ושנדרשת

ע"י הרשויות לניהול חשבונאות "כפולה" מומלץ ,שניהול החשבונות יעשה ע"י רו"ח מוסמך.

 

פתיחת חשבון בנק

על מנת להתחיל את הפעילות העסקית יש לפתוח חשבון בנק לעסק, ורצוי שיהיה נפרד מהחשבון האישי.

ניהול נפרד מאפשר שליטה ובקרה על ההוצאות וההכנסות ומיון ושיוך ההוצאות הרלוונטיות לעסק.

 

באיזה סניף בנק? להחלטה זו מספר היבטים שיש לבחון :

 

  • היכרות מקדימה עם הסניף.(בעיקר עם מנהל הסניף והממונה על האשראי)

  • קירבה גאוגרפית.(חשובה אך אינה קריטית )בעיקר נוחה לצרכי הפקדות.

  • עלויות ניהול החשבון ,תנאי האשראי וגמישות הנהלת הסניף,תנאי מימון והעלויות הנילוות.

  • קבע פגישה עם הנהלת הבנק, הגע מוכן עם תוכנית עסקית /תוכנית עבודה מסודרת ,יועץ המס שלך(רצוי) כל אלה בוודאי ישאירו רושם

טוב אצל הבנקאי על רצינותך וכוונותיך העסקיות .ברר את עלויות ניהול החשבון והמימון.

  • ערוך השוואות מול בנקים אחרים ורק אז החלט אצל מי מהם לפתוח את החשבון.

 

רישום בביטוח לאומי

מיד עם פתיחת עסק עצמאי, עלייך להירשם במוסד לביטוח לאומי ולהיות מבוטח על פי חוק. יש למלא טופס דין וחשבון שנתי

(פרטים אישיים, מקומות עבודה, וכן הערכה לגבי ההכנסה הצפויה שלך).מידע נוסף ניתן למצוא ב- המדריך לעובד עצמאי.

 

לאחר הרישום בבטוח לאומי ישלח אלייך פנקס מקדמות לתשלום.

רישוי

הקמת עסק מחייבת הליך ארוך ומידע גם מול הרשות המקומית.הפעלת עסק באופן עקרוני מחייבת  אישור של מח' רישוי עסקים.

בהתאם לסוג העסק קיימים קריטריונים שונים המהווים תנאי לקבלת הרשיון. בין היתר נדרשים אישורים מרשויות הכיבוי, משרד הבריאות

וכו' הכל עפ"י אופי העסק.

הפעלת עסק ללא קבלת רישוי ,הינה עבירה על החוק וחושפת את בעל העסק לסנקציות פליליות וחשיפה לתביעות מחמירות במיקרים

של פגיעות גוף לקוחות .מומלץ לבטח את העסק בביטוח צד ג' וחבות מעבידים.

 

 

הקמת חברה

בכל חברה קיים תקנון המכיל את הנושאים הבאים:

 

שם החברה, מטרת החברה, פרטים בדבר הון המניות, מידע אודות הגבלת האחריות של בעלי המניות או כל מידע אחר, כמו זכויות וחובות של בעלי המניות,

ואופי ניהול החברה.

 

החברה הינה אישיות משפטית לכל דבר ועניין, כלומר יכולה לתבוע ולהיתבע.

 

החברה תהיה לרוב "בעירבון מוגבל".

 

בעלי מקצוע חופשיים כגון: רואי חשבון ועורכי דין שייכים למסגרת חברות אשר אינם בעירבון מוגבל כיוון וכללי האתיקה המקצועית אוסרים זאת עליהם.

 

הרעיון של "בעירבון מוגבל" הוא, שבעלי המניות יהיו חבים בחובות החברה במצב של התמוטטות או קריסה כלכלית, אבל רק עד גובה הון המניות הבלתי נפרע שלהם.

 

אף על פי שהחברה היא בעירבון מוגבל,במצבים מסוימים ניתן יהיה לחייב את בעלי החברה להשיב חובות לנושי החברה, אם יתגלה שהם לקחו סיכונים

אשר אינם מתקבלים על הדעת בעולם העסקים.

 

במקרים מסוג זה בתי המשפט נוקטים בפעולה שנקראת "הרמת מסך", או "הצצה מעבר לפרגוד", ומחייבים באופן אישי את בעלי המניות, למרות האישיות

המשפטית הנפרדת.

 

הבנקים למשל כבר מחתימים מראש את בעלי החברה על ערבות אישית למקרה שהחברה לא תעמוד בחובותיה.

 

הוחלט על הקמת חברה ,על בעלי המניות  לבצע הליך של רישום החברה ברשם החברות על פי השלבים הבאים :

 

מילוי ורישום תקנון חברה(לפי סעיף 8 לחוק החברות).

אימות התקנון ע"י עורך דין.

הצהרה של הדירקטורים הראשוניים.

הצהרת בעלי המניות.

טופס הגשת מסמכים לרישום החברה.

רישום חברת יחיד במסלול מקוצר – טופס אחד בלבד.

 

 

בחברת יחיד, שבה אזרח ותושב ישראל הוא בעל המניות היחיד וגם הדירקטור היחיד, אין צורך בכל הטפסים, וניתן להשתמש בטופס אחד בלבד.

יש להגיש את הבקשה עם טופס הגשת מסמכים לרישום חברה.

את הנוסח המלא הטפסים וההנחיות ניתן לקבל באתר רשם החברות.

 

להלן טבלת השוואה בין  חברה לעצמאי

 

הנושא________________________              העצמאי                                                                   החברה                                                                           

 

 

החברה עומדת מול רשויות המס השונות. לבעל השליטה

נפתח תיק במס הכנסה.והוא חב בהגשת דוח שנתי.

 

העצמאי עומד ישירות מול רשויות המס השונות ואחראי       

לתשלומי מקדמות המס השונות.

הקשר עם רשויות המס

25% - מס חברות בשנת 2013 וצפוי לעלות ל26.5% ב-2014.

בעת חלוקת דיווידנד- 25% מס נוסף,(לבעל מניות מהותי30% )

סך הכל מס ליחיד ולחברה– 50% מהרווח המחולק.

 

מס שולי עד שיעור של - 46%.

שיעורי מס

אין חבות בדמי ביטוח על רווחי החברה. על שכר בעל השליטה יש חיוב

דמי ביטוח בדומה ליחיד למעט סעיפי ביטוח מסויימים שלא חלים על בעלי שליטה

(אבטלה, פשיטת רגל)

 

חבות בשיעור 16.23% מהרווח, עד סך של 42,435 ש"ח

לחודש.  52% מדמי הביטוח מותרים לניכוי למס הכנסה.

ביטוח לאומי וביטוח בריאות

במידה ויתרת הרווח לאחר מס חברות נשארת בחברה-אין מיסוי נוסף

 

 

עצמאי ישלם מיסים על מלא הכנסתו.

פער בשיעור המס על רווח בלתי                               

מחולק

ישנה חובה לנהל הנהלת חשבונות כפולה אשר יקרה יותר.

בד"כ חד צידית אשר זולה יותר.

שיטת ניהול פנקסי חשבונות

תדמית טובה יותר של עסק רציני.

תדמית של עסק קטן.

תדמית

אין חשיפה אישית, למעט במקרים בהם ניתנות ערבויות אישיות או במקרים שבהם

בית המשפט מחליט על "הרמת מסך".

חשיפה אישית של בעל העסק לנושים שונים.

חשיפה של בעל העסק

יש לפתוח חברה אצל רשם החברות ורק לאחר מכאן ניתן לפתוח את התיק

ברשויות המס עלויות הקמה גבוהות יותר בעיקר בגלל שכ"ט עו"ד.

פשוט וקל,מייד עם ההחלטה על תחילת הפעילות יש לפתוח

את התיקים ברשויות המס.

תהליך הקמה

בעל השליטה יכול למשוך פיצויי פיטורין פטורים ממס.

אין אצל העצמאי.

פיצויי פיטורין

החברה חייבת בתשלום מקדמות ע"ח עודפות.

אינו חייב לשלם מקדמות.

הוצאות עודפות

החברה ממשיכה להתקיים אלא אם הוחלט אחרת.

מסתיים עם הפסקת הפעילות.

אורך חיים בלתי מוגבל

מאזן מבוקר על ידי רו"ח.

דוח שנתי.

עלויות נוספות (סוף שנה)

ההבדלים בין עוסק פטור לעוסק מורשה

 

תחום/סטטוס  

 

עוסק פטור

עוסק מורשה

 

 

 

מחזור עסקאות מקסימאלי בשנה                                   .

 

100,000ש"ח בשנת   2012

 

ללא הגבלה.

 

מקצועות ועיסוקים(*)

מי שאינו נכלל בעיסוקים מוגדרים

כל מקצוע ו/או תחום

 

תדירות הדיווחים למע"מ

פעם בשנה

בין 5 ל12 פעמים

 

התאמה ללקוחות מסוג

פרטיים

בעיקר לעסקים.

 

חסרון עיקר

אין קיזוז מע"מ על תשומות

מחוייב בדיווח חודשי

 

אמצעי הדיווח

באמצעות האינטרנט או ישירות במשרדי מע"מ                      

באמצעות האינטרנט או בשובר

 

אפשרות קיזוז מע"מ

אין

יש

לסיכום :

כפי שהינך רואה מדובר בתהליכים ארוכים הדורשים מיומנות ומקצועיות כדי לא להשאיר את הנושאים ליד המקרה.

אנו נחסוך  בעבורך את כל המסע המיגע הזה ונפנה אותך לטפל בעיקר שהוא, ניהול עסק כלכלי שיניב רווחים.

אנו נבצע עבורך את כל התהליכים בהתאם למסלול הרלוונטי לעסק שלך ונוביל אותך בביטחה לצעוד את הצעדים הראשוניים ברגל ימין. בהצלחה!

bottom of page