top of page

משרדי האוצר והכלכלה הכפילו האשראי בערבות מדינה לעסקים קטנים

 

כתבה מתוך :TheMarker

בנוסף נבחנת יצירת מסלול חדש להרחבת הסיוע באמצעות הלוואות לצמיחת עסקים קטנים ובינוניים

אגף החשב הכללי במשרד האוצר והסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה, הכפילו את היקף האשראי בערבות מדינה שאושר בשנת הפעילות האחרונה (אפריל 2012 עד אפריל 2013) בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. בנוסף, הגדילו המשרדים את היקף הסיוע לעסקים קטנים ובינוניים לכ-1.9 מיליארד שקל לכ-3,600 עסקים. בד בבד החלו המשרדים בבחינת מסלול תמיכה חדש באמצעות מימון גופים מוסדיים שיסייע לצמיחת עסקים קטנים ובינונים בעיקר ליצוא.

הקרן מעניקה הלוואות בערבות מדינה באמצעות בנק הפועלים, בנק המזרחי, בנק אוצר החייל, בנק מרכנתיל באמצעות הגופים המתאמים, תבור ו-BDI . אגף החשב הכללי מעמיד ערבות בשיעור של 70% ועד85% מגובה ההלוואה.

בתחילת 2012 יזמו המשרדים תכנית רב שנתית להגדלת היקפי הקרן לסכום כולל של כ- 4.25 מיליארד שקל במטרה לעודד הורדת ריביות על הלוואות והטבות שירות ללקוחות. הקרן מעניקה הלוואה בערבות מדינה בשני ערוצי סיוע עיקריים לעסקים קטנים ובינוניים: הלוואות להון חוזר לעסקים בצמיחה שסובלים מקשיי תזרים, והלוואות סיוע להקמת עסקים חדשים או הרחבת עסקים קיימים.

במהלך שנת הפעילות הראשונה של הקרן החדשה (אפריל 2012 עד אפריל 2013) טיפלה הקרן בכ-7,173 בקשות, בהשוואה ל-3,291 בשנת 2011 ו-2,624 בשנת 2010. בשנת הפעילות הראשונה אושרו 3,616 בקשות, בהשוואה ל-1,774 בשנת 2011 ו-1,449 - בשנת 2010. היקף ההלוואות המאושרות המצטבר מאז תחילת פעילות הקרן עומד על סך של כ-1.9 מיליארד שקל. היקף הלוואה מאושרת ממוצעת עומד על כחצי מיליון שקל.

סגן בכיר לחשבת הכללית במשרד האוצר, יהלי רוטנברג: "יצאנו למהלך המשמעותי מתוך הבנת החשיבות של עסקים קטנים למשק ותוך הכרה בבעיית הנגישות לאשראי שעומדת בפניהם. המהלך עורר גם תחרות גדולה מאי פעם של הבנקים על מגזרים אלו, במסגרת הקרן ומחוצה לה".

מנהל הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה, רן קויתי, אמר כי "מדובר בהצלחה משמעותית וגדולה. למרות כניסתם של שני בנקים חדשים אל תחום ההלוואות בערבות מדינה, שלהם תקופת הרצה, היקף השימוש בכלי גדל. התחרות שיצרנו מול הבנקים הביאה לשיווק משמעותי יותר ולהורדה משמעותית בריביות לבעלי העסקים: למשל, בעל עסק קטן ששילם במודל ההפעלה הקודם של הקרן פריים + 3.5%, משלם במודל ההפעלה החדש ריבית בגובה של פריים + 2.96% בלבד. אני קורא לעסקים קטנים ובינוניים להגיש בקשה לקרן באמצעות פניה ישירה לאחד הגופים המתאמים. כמו כן, עומדים לרשות העסקים הזקוקים לכך מגוון גופי השטח של הסוכנות לעסקים קטנים המפעילים מסגרת ייעוץ וליווי מסובסדת.

bottom of page